Menu
 • Incl.Excl.
  BTW
 • Klantenservice
  0
  Sluiten

  Categorieën

  Filters

   Privacy-verklaring

   CTG Group B.V. (handelend onder de naam Jobo Workwear) gevestigd aan Provincialeweg 59, 5334 JD te Velddriel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


   Contactgegevens:
   CTG Group BV
   Provincialeweg 59
   5334 JD Velddriel
   0418 - 511 972

   Persoonsgegevens die wij verwerken.

   CTG Group B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

   • Voor- en achternaam
   • Adresgegevens
   • Telefoonnummer
   • E-mailadres

   Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

   Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

   Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

   CTG Group B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

   • Het afhandelen van uw betaling.
   • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
   • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
   • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
   • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
   • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
   • CTG Group B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

   Geautomatiseerde besluitvorming.

   CTG Group B.V. neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van CTG Group B.V.) tussen zit. CTG Group B.V. gebruikt enkele computerprogramma's of -systemen waar gegevens automatisch worden ingelezen nadat klant zijn/haar gegevens heeft achtergelaten. Het automatisch inlezen in ons administratief systeem heeft als voordeel om de bestellingen die online gedaan zijn, voorspoedig en zorgvuldig (naar waarheid ingevuld door klant) te behandelen.

   Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.

   CTG Group B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

   PersoonsgegevensBewaartermijnReden
   Voor- en achternaam10 jaarOm voorgaande bestellingen terug te zoeken in ons systeem, indien gewenst om een nieuwe bestelling te plaatsen. Contacteren indien er vragen zijn omtrent de prijsberekening die de bezoeker gemaakt heeft.
   Adresgegevens10 jaarOm voorgaande bestellingen terug te zoeken in ons systeem, indien gewenst om een nieuwe bestelling te plaatsen. Contacteren indien er vragen zijn omtrent de prijsberekening die de bezoeker gemaakt heeft.
   Telefoonnummer10 jaarOm voorgaande bestellingen terug te zoeken in ons systeem, indien gewenst om een nieuwe bestelling te plaatsen. Contacteren indien er vragen zijn omtrent de prijsberekening die de bezoeker gemaakt heeft.
   Emailadres10 jaarOm voorgaande bestellingen terug te zoeken in ons systeem, indien gewenst om een nieuwe bestelling te plaatsen. Contacteren indien er vragen zijn omtrent de prijsberekening die de bezoeker gemaakt heeft.

    

   Delen van persoonsgegevens met derden.

   CTG Group B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

   Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

   CTG Group B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. CTG Group B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

   Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

   U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door CTG Group B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. CTG Group B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

   Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

   CTG Group B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected].

   Toestemming voor het gebruik van cookies.

   Om onze website goed te laten functioneren maken wij gebruik van cookies. Om uw geldige toestemming te verkrijgen voor het gebruik en de opslag van cookies in de browser die u gebruikt om onze website te bezoeken en om dit goed te documenteren maken wij gebruik van een cookie consent management platform: CookieFirst. Deze technologie wordt geleverd door Digital Data Solutions BV, Plantage Middenlaan 42a, 1018 DH, Amsterdam, Nederland. Website: Cookiefirst Cookie Consent pagina aangeduid als CookieFirst.

    

   Wanneer u onze website bezoekt, wordt er een verbinding tot stand gebracht met de server van CookieFirst om ons de mogelijkheid te geven geldige toestemming van u te verkrijgen voor het gebruik van bepaalde cookies. CookieFirst slaat vervolgens een cookie op in uw browser om alleen die cookies te kunnen activeren waarvoor u toestemming heeft gegeven en dit goed te kunnen documenteren. De verwerkte gegevens worden bewaard totdat de vooraf bepaalde bewaartermijn verstrijkt of u verzoekt de gegevens te verwijderen. Onverminderd het bovenstaande kunnen bepaalde verplichte wettelijke bewaartermijnen van toepassing zijn.

    

   CookieFirst wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6(1)(c) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

   Gegevensverwerkingsovereenkomst

   Wij hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten met CookieFirst. Dit is een door de wet op de gegevensbescherming vereiste overeenkomst, die garandeert dat gegevens van onze websitebezoekers alleen worden verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

    

   Serverlogbestanden

   Onze website en CookieFirst verzamelen en bewaren automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons doorstuurt. De volgende gegevens worden verzameld:

    Uw toestemmingsstatus of het intrekken van toestemming
   • Uw geanonimiseerde IP-adres
   • Informatie over uw Browser
   • Informatie over uw Apparaat
   • De datum en tijd waarop u onze website heeft bezocht
   • De webpagina url waar u uw toestemmingsvoorkeuren hebt opgeslagen of bijgewerkt
   • De locatie bij benadering van de gebruiker die zijn toestemmingsvoorkeur heeft opgeslagen
   • Een universeel uniek identificatienummer (UUID) van de websitebezoeker die op de cookiebanner heeft geklikt